İslam Dinimizde Kitaplara İman

İslam’ın inanç esaslarından biri de kitaplara lnanmaktır. Yüce Allah’a ve meleklere inanan bir kimse ilahı kitaplara da inanmakla yü­kümlüdür.

İnsan, akıl sahibi olması sebebiyle hem diğer canlılardan üstün hem de birtakım sorumlulukları olan bir varlıktır . O, aklını kullanarak yeryüzünde kendisi ve diğer insanlar için mutlu ve huzurlu bir ya­şam kurmanın yollarını aramakla sorumludur. İnsan, bu konuda elin ­ den gelen çabayı göstermelidir. Üstelik bu noktadaki çaba sadece in­sanı bir arayış değil, aynı zamanda ilahı bir görevdir . Çünkü insanla­rın mutluluğu ve rahatı için çalışmak, güzel ve yararlı davranışlar or­taya koymak İslam’ın temel ilkelerinden biridir. İnsan bütün bu güzel davranışlara eğilimlidir ancak, tam olarak ne yapacağına ilişkin açık, kesin bir bilgiye sahip değildir.

İşte bu noktada ilahı kitapların yol göstericiliğine ihtiyaç vardır.Yüce Allah, insana iyilik yaparak onu yalnız ve sahipsiz bırakmamış hem doğru davranışlara daha kolay yönelmesi hem de Rabb’ini tanıyıp bilmesi için kitaplar göndermiştir. Bu kitaplar, Allah’ın, peygam­berlerine yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olduğu ilkeleri ve insanlar için yararlı olacak pek çok bilgi ve haberleri de içermektedir.Kutsal kitabımız Kur’anı kerim, dört ilahı kitaptan biridir. Diğerleri; Tevrat, Zebur ve İncil’dir. Bizler Müslüman olarak tüm ilahı kitaplara ve bu kitapların Allah tarafından gönderildiğine iman ederiz.  Yüce Allah bu kitapları göndererek insana olan ilgisini gösterm iş ayrıca in­sanların ilahı ilkelere uyarak olgunlaşmasını amaçlamıştır.

Kutsal kitaplar, bizim için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bu kitaplar, bize nasıl yaşayacağımızı, insanlarla uyumlu geçinmenin önemini ve güzel ahlak sahibi olmanın yollarını öğretir. Kitaplar aynı zamanda nelere, nasıl inanacağımızı ve ne şekilde ibadet edeceğimizi de bildi­rir. Bu yüzden Allah’ın kitaplarında yer alan emir ve yasaklar, insanların iyiliği, huzur ve mutluluğu için yazılmış birer reçete gibidir.İlahı kitaplarda bildirilen emir ve yasaklara uyanlar hiçbir zaman doğru yoldan ayrılmaz ve yollarını kaybetmezler.

Çünkü bir şeyi en iyi yapan bilir, kuralına göre insanı da en iyi yaratıcısı olan Allah c.c bilir . o insanların eksik yönleri ni eğilim ve ihtiyaçlarını en iyi bilen var­lık olduğu için il hi kitaplarda emrettiği hususlar da insanın mutluluk ve huzuru için vazgeçilmez değerlerdir. Yani Kutsal kitapların emir ve yasaklarına uyulduğunda doğru davranışların ve huzurlu bir yaşamın da kapısı aralanmış olur.

Kutsal kitapların sonuncusu kur’an dır.Kuranı kerim de peygamberimize  indiğinde hemen yazıya geçirilmiş, vahiy sona erdiğinde de tüm Kur’an ayetleri ve sureler sıralanıp bir araya toplanarak kitap (Mushaf) haline getirilmiştir. Bu nedenle de Kur’an günümüze değin herhangi bir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Biz tüm kitaplara inanmanın yanında bugüne değin korunarak değişmeden gelmiş olan Kur’anı ke­rim de belirtilen emir ve yasaklara da uyarız. Çünkü Kur’an bizim için ol gösterici ve yolumuzu aydınlatan ilahı bir ışık kaynağıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Yorum At

Copyright © 2020 YeniEvli.com
beylikdüzü escort
beylikdüzü eskort
escort istanbul bayan
beşiktaş escort
aksaray escort
şirinevler escort bayan
ankara escort